Unfurling the voicebook of Main Kuch Bhi Kar Sakti Hoon